OSP GL M„Wszyscy dobrze wiemy, że na ich pomoc zawsze liczyć możemy”. Msza św. koncelebrowana na wzgórzu przed kościółkiem w Sosnowicach zapoczątkowała obchody strażackiego święta.

 

 

 

 

Świecka część uroczystości miała miejsce przed remizą strażacką. Jubileusz 75 lat OSP wzbogacony był ważnym dla strażaków wydarzeniem: otrzymaniem i poświeceniem dwóch samochodów strażackich. Kolejnym etapem było poświęcenie i odsłonięcie kamienia pamięci historycznej na placu przez Domem Strażaka w Sosnowicach. Całą uroczystość uświetniała gra strażackiej orkiestry dętej, działającej w sektorze OSP Sosnowice.


Mszę św. odprawili proboszcz parafii w Paszkówce ks. Marek Holota i ks. Adam Lenart – gminny kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych, jednocześnie proboszcz parafii w Brzeźnicy. Ks. Adam Lenart w homilii przybliżył żywot św. Floriana – żyjącego w VIII w., rzymskiego żołnierza, chrześcijanina. Przypomniał średniowieczny okres, kiedy to na początku XII w. sprowadzono do Krakowa relikwie świętego Floriana. Warto dodać, że patron strażaków jest w Sosnowicach widoczny na figurze, która stoi przy drodze prowadzącej do remizy. Po wspólnej modlitwie w intencji zmarłych i żyjących strażaków oraz ich rodzin wszyscy zebrani udali się do centrum wsi na dalsze uroczystości.


Dostojny orszak prowadziła strażacka orkiestra OSP Sosnowice pod batutą druhny Gabrieli Jaskierni. Kolumnę pocztów sztandarowych tworzyły:
OSP Brzezinka, OSP Brzeźnica, OSP Bęczyn, OSP Chrząstowice, OSP Jaśkowice, OSP Krzęcin, OSP Łączany, OSP Marcyporęba, OSP Paszkówka, OSP Przytkowice, OSP Sosnowice, OSP Tłuczań, OSP Wielkie Drogi, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Sosnowice.

 

Strażacki ceremoniał rozpoczęto od raportu i przeglądu pododdziałów OSP. Następnie uroczyście wciągnięto flagę państwową na maszt. Do zebranych okolicznościowe przemówienia skierowali: brygadier Wojciech Grzybczyk zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica, Wiesław Chrostek wiceprezes OSP Sosnowice. Druhowie z OSP Sosnowice odebrali kluczyki i dokumenty do nowych wozów strażackich. Jednostka została doposażona o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i samochód przeznaczony do przewozu osób. Samochody poświecił ks. Marek Holota proboszcz parafii w Paszkówce. Nie zabrakło „ojców chrzestnych”, a w roli tej wystąpili mieszkańcy Sosnowic Bożena Wacław i Grzegorz Bal.

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Brzeźnica i OSP Sosnowice na placu przy Domu Strażaka w Sosnowicach położony został kamień pamięci historycznej. Obelisk upamiętnia 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i jest symbolem pamięci o wszystkich rodakach, którzy walczyli w imię wolności Ojczyzny i tworzyli warunki do lepszego życia. Młodym ma przypominać, że wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowicach Elżbieta Kosek, absolwenci kl. VIII SP Sosnowice: Julia Dyrga i Mariusz Klaja. Odtąd Sosnowice będą na mapie miejsc pamięci w regionie. Goście uroczystości mogli dokonać wpisów do Księgi pamiątkowej oraz przeglądnąć Kronikę OSP Sosnowice, którą przygotowała druhna Teresa Smajek sekretarz OSP Sosnowice. Jubileusz 75 lat OSP Sosnowice zakończył piknik strażacki przy boisku sportowym w Sosnowicach.

Więcej informacji na temat OSP Sosnowice:

 

http://www.straz.wadowice.internetdsl.pl/osp_sosnowice.html

https://www.facebook.com/pg/ospsosnowicee/posts/?ref=page_internal

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz