WIAD PROMES MW środę (5.06) wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz wraz z radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego Filipem Kaczyńskim wręczyli przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

 

 

 

Wójt Gminy Bogusław Antos otrzymał promesę w wysokości 150 000 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól. Środki te zostaną przeznaczone na remont odcinków dróg wewnętrznych w miejscowościach: Brzeźnica, ul. Długa, Paszkówka, ul. Sąsiedzka, Sosnowice ul. Św. Floriana. 

 

Rozpoczęto procedurę przetargową, aby jeszcze w okresie wakacyjnym przeprowadzić prace remontowe.