POGODA M

Zarządzenie nr 05.0050.59.2019 Wójta Gminy Brzeżnica z dnia 27 maja 2019 roku, godz. 8.45 w sprawie: odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w sprawie ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego zarządzam co następuje:


§1

Odwołuję, od dnia 27 maja 2019 r. godz. 8.45 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Brzeźnica.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na ternie Gminy.

 

Treść zarządzenia do pobrania >> pobierz