TABLICA OGLW związku z ogłoszeniem w dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2019r. stanu pogotowania przeciwpowodziowego Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos zwołał w trybie natychmiastowym posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ustalono plan działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie gminy.