W P mWychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica, dyżur wakacyjny w 2019 roku będzie pełnić Przedszkole Samorządowe w Brzeźnicy.

 

 

 

 

Harmonogram:

 

Rodzice zapisują dzieci do przedszkola poprzez osobiste dostarczenie zgłoszenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy w terminie od 20 do 24 maja 2019 roku.

Zgłoszenia o przyjęcie na dyżur wakacyjny dokonuje się wg wzoru karty zapisu dziecka dostępnego w przedszkolu lub na stronie internetowej placówki dyżurującej: www.zspbrzeznica.pl, na stronie internetowej Gminy Brzeźnica: www.brzeźnica.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.


Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy.

 

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

 

  • złożenie deklaracji w sprawie uczęszczania dziecka do wakacyjnego przedszkola oraz

  • wniesienie opłaty za wyżywienie i deklarowany pobyt w terminie:
  • w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu w terminie do 10 czerwca br.,

  • w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu w terminie do 10 lipca br.

 

Brak deklaracji lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na  dyżur.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Wzór karty zapisupobierz

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos