PROMESA MBlisko 8,5 mln złotych pozyskano na utworzenie 7 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Brzeźnica z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Gmina Brzeźnica otrzymała najwyższe dofinansowanie na 35 projektów z małopolski.

 

 

 

 

Ten zaszczytny bon gwarantujący przyznanie unijnych pieniędzy Wójt Gminy Bogusław Antos odebrał z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki w dniu 24 kwietnia 2019 roku.


Placówki powstaną przy każdej ze szkół a ich uruchomienie planuje się na wrzesień 2019 rok.

W ramach projektu przewidziano w szczególności opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe. W placówkach będą się również odbywały zajęcia socjoterapeutyczne dla najmłodszych, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne oraz psychologiczne.


Przewidziano także organizację kolonii dla dzieci i wiele wycieczek. W ramach projektu zostanie zakupione różnorodne wyposażenie do prowadzenia zajęć oraz sprzęt komputerowy dla każdej z placówek.

Zostaną doposażone jadalnie oraz powstaną aneksy kuchenne.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2022 roku a udział w nim będzie całkowicie bezpłatny.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz