SKS v2Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Brzeźnica zakwalifikowały się do  tegorocznej edycji Programu Szkolny Klub Sportowy 2019.

 

 

 

 

 

Operatorem wojewódzkim tego programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, natomiast środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu Gminy Brzeźnica.

W ramach programu zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach: wiosennej – od 15.01.2019 r. do 21.06.2019 r. oraz jesiennej - od 01.09.2019 r. do 10.12.2019 r., w formie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Brzeźnica.


Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w wymiarze 2 x 60 min. tygodniowo w każdej grupie. Zajęcia będą odbywać się w poszczególnych szkołach z  wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej.

W Gminie Brzeźnica powstanie łącznie 11 grup SKS we wszystkich szkołach podstawowych, w tym: 3 w Brzeźnicy, 2 w Marcyporębie, 2 w Sosnowicach, 2 w Łączanach i po jednej w Tłuczani i w Paszkówce.