SESJA GL MW dniu 19 grudnia 2018 roku w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy odbyła się II Sesja Rady Gminy Brzeźnica VIII kadencji. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

Obrady przebiegały w miłej atmosferze i w świątecznej scenerii.

Oprócz stałych punktów obrad ważnym punktem porządku sesji było przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

SESJA D 1 M

   

Jak zawsze, pozwoliło ono w sposób obrazowy a jednocześnie precyzyjny, zapoznać radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości z bieżącymi sprawami inwestycyjnymi i społeczno-kulturalnymi dotyczącymi gminy. W tym miejscy nie zabrakło również podziękowań od Wójta Gminy cyt: „…dziękuję Radnym, Sołtysom, dyrektorom, pracownikom Urzędu za całoroczną pracę i zaangażowanie w rozwój Naszej Gminy”


Głównym tematem sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok poprzedzone szeroką dyskusja na komisjach rady.

Przygotowany przez Wójta Gminy projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych.

Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos skierował do radnych podziękowania cyt: „(…) dziękuję radnym za uchwalenie budżetu, który będziemy wspólnie realizować” z kolei Przewodnicząca Rady Gminy – Jadwiga Kozioł podziękowała Wójtowi cyt: „dziękuję Panu Wójtowi za tak przygotowany budżet (..)”

 

SESJA D 2 M


Uchwalono również plany pracy rady gminy i jej komisji na kolejny rok, gdzie zaplanowano wiele posiedzeń o różnej tematyce.

Na zakończenie sesji z okazji Świąt oraz zbliżającego się Nowego Roku Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy skierowali mnóstwo ciepłych słów do obecnych i złożyli wszystkim noworoczne życzenia.