3 mWkrótce zakończą się trwające od  maja br. prace budowlane Centrum komunikacyjnego w Brzeźnicy. W ramach inwestycji budynek dworca przeszedł gruntowny remont instalacji, stolarki, elewacji, pokrycia dachowego, aby w efekcie końcowym nawiązywał do pierwotnego architektonicznie wizerunku.

 

 

 

 

 

 

1 m2 m

 

Równocześnie na placu przy budynku trwa zagospodarowywanie terenu. Powstała już wiata autobusowa, częściowo plac parkingowy. Odnowiony i przywrócony do użytkowania budynek Dworca z ogrzewaną poczekalnią, automatem biletowym Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA), toaletami będzie przeznaczony dla podróżnych.


Wieloaspektowość przedsięwzięcia - przebudowa dworca kolejowego wraz z jego zagospodarowaniem, w tym utworzeniem parkingu typu „park&ride” oraz w niewielkiej części zlokalizowanie tu punktów handlowych/gastronomicznych  sprawi, że powstała w wyniku realizacji inwestycji oferta, przeznaczona będzie dla wszystkich.

Stworzy możliwość obsługi podróżnych, w tym przesiadki z komunikacji indywidualnej na środek komunikacji zbiorowej. Obiekty powstałe w ramach projektu zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełnią wytyczne ujęte w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA). Prace mają zakończyć się pod koniec tego roku.

Warto nadmienić, iż Samorząd brzeźnickiej gminy był jednym z pierwszych w zachodniej części Małopolski, który zdecydował się kilka lat temu na przejęcie od PKP S.A. budynku dworca kolejowego. Pod koniec listopada ubiegłego roku podpisana została z umowa o dofinansowanie projektu "Utworzenie zaplecza - centrum transportu komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych". Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 3 mln. złotych,  z czego 85% kosztów kwalifikowanych udało się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

EU RZP MAL UE