DSC05286 DW dniu 12 października 2018 r. zmarł ks. kanonik Eugeniusz Łudzik (1925-2018), charyzmatyczny kapłan, budowniczy kościołów. Na przestrzeni lat był proboszczem m.in. w parafiach w: Kościelisku, Głębowicach, Marcyporębie, Brzeźnicy.

 

 

 

 

Rozbudował kościół w Marcyporębie, wybudował kościół w Brzeźnicy i zapoczątkował parafię, rozpoczął budowę kościoła w Stanisławiu Górnym. W dniach 17-18 października 2018 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy trwały uroczystości pogrzebowe.


Śp. ks. Eugeniusz Łudzik urodził się w Przybysławicach – parafia Korzkiew. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1953 r. w Krakowie. Zmarł w Domu Księży Emerytów w Makowie Podhalańskim.

W 2010 r., kiedy przez teren gminy Brzeźnica Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa wraz z parafiami i samorządami oznaczała Szlak Papieski „Nie lękajcie się!”, przeprowadzono w dniu 18 lutego 2010 r. wywiad z ks. Eugeniuszem Łudzikiem. Wspominał wtedy swoje spotkania z kardynałem Karolem Wojtyłą w tym w krakowskiej Kurii, kiedy to kardynał powiedział do Niego: „…witam księdza, który jest bliski mojemu sercu”. Przywołując wspomnienia ks. kanonik opowiadał o wyjątkowej wizycie duszpasterskiej ks. kardynała Wojtyły w Głębowicach, kiedy to prowadził procesję Bożego Ciała do ołtarza przy kapliczce. Podczas rozmowy ks. Łudzik dużo opowiedział o swoim wujku, bracie matki, profesorze ks. Pawle Siwku Jezuicie, który był wybitnym filozofem, wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wspomniał, że raz był świadkiem rozmowy dwóch wyjątkowych naukowców: ks.profesora kardynała Karola Wojtyły i ks.profesora Pawła Siwka. Bez wątpienia ks. profesor Paweł Siwek (1893-1986) był autorytetem dla ks. Eugeniusza Łudzika. W sporządzonym przez ks. Eugeniusza Łudzika testamencie, który został odczytany przez proboszcza ks. Adama Lenarta w dniu pogrzebu, wspomniał o nim. Warto jeszcze dodać wracając do treści wywiadu sprzed ośmiu lat, że ks. Eugeniusz Łudzik opowiadał, że jego profesorem w krakowskim seminarium był ks. dr Jan Piwowarczyk (1889-1959) - rodak z Brzeźnicy przysiółek Kopań.


W pierwszym dniu pogrzebu (importa) Mszy świętej przewodniczył biskup Jan Zając, a w koncelebrze było wielu kapłanów w tym księża rodacy z parafii w Marcyporęby oraz rodak z parafii w Brzeźnicy ks. Grzegorz Medoń - który wzrastał w wierze przy księdzu Łudziku jako ministrant i lektor. W homilii ks. Adam Lenart proboszcz parafii w Brzeźnicy podkreślał cechy, które wyróżniały Zmarłego, był człowiekiem modlitwy i  pracy, bez reszty oddanym Bogu i Kościołowi. 


Śp. ks. kanonik Eugeniusz Łudzik poprzez pracę duszpasterską i przykład życia zapisał się w historii gminy Brzeźnica i w sercach wielu parafian.


Wiesława Jarguz

galeria

Foto relacja >> zobacz