DOTACJEGmina Brzeźnica skutecznie stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na remont infrastruktury drogowej i te starania przynoszą efekty.

 

 

 

 


W bieżącym roku otrzymano z trzech różnych źródeł dotacje, m.in. z  Rządowego Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu województwa małopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego w wysokości 446 000 zł wkrótce na odcinkach blisko 2 km dróg na terenie gminy zostanie przeprowadzony remont.

 

Obecnie trwają przygotowywania dokumentacji przetargowych aby wybrać Wykonawców prac i rozpocząć remonty jeszcze w okresie wakacyjnym.