W P mWychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica, dyżur wakacyjny w 2018 roku będzie pełnić Przedszkole Samorządowe w Brzeźnicy.

 

 

 

 

Harmonogram:

 

  • od 2 lipca do 27 lipca 2018 roku – 2 oddziały (50 miejsc)

  • od 30 lipca do 24 sierpnia 2018 roku – 1 oddział (25 miejsc )

 

Rodzice zapisują dzieci do przedszkola poprzez osobiste dostarczenie zgłoszenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy w terminie od 21 do 30 maja 2018 roku.

Zgłoszenia o przyjęcie na dyżur wakacyjny dokonuje się wg wzoru wniosku dostępnego w przedszkolu lub na stronie internetowej placówki dyżurującej: www.zspbrzeznica.pl, stronie internetowej Gminy Brzeźnica: www.brzeznica.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy.

 

 

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń !

 

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

 

  • zawarcie umowy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy oraz
  • wniesienie opłaty za wyżywienie i deklarowany pobyt w terminie:
  • w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu w terminie do 22 czerwca br.,
  • w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu w terminie do 23 lipca br.

 

Brak umowy lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na  dyżur.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Antos

 

Wzór wniosku do pobrania >> pobierz