WIADOMOSC MDzięki staraniom Wójta – Bogusława Antosa do Gminy Brzeźnica trafią kolejne pieniądze przeznaczone dla terenów, na których kiedyś funkcjonowały PGR-ry.

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym, 15 lipca 2022 r. na Rynku w Oświęcimiu Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z naszego okręgu wręczyli samorządowcom symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.


To wsparcie finansowe pozwoli na realizacje kolejnych ważnych inwestycji gminnych tj.: modernizację mostu na kanale Łączany - Skawina w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kossowa - 1 076 160 zł oraz rozbudowę drogi gminnej w centrum miejscowości Brzeźnica – 1 054 500 zł.


Zgodnie z wytycznymi Programu w najbliższych miesiącach ogłoszone zostaną postępowania o zamówienie publiczne mające na celu wyłonienie wykonawców dla obu zadań. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 - 2023.

Dziękując za wsparcie naszych planów inwestycyjnych składamy serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym, a szczególnie: Posłom na Sejm RP - Panu Filipowi Kaczyńskiemu i Panu Krzysztofowi Kozikowi oraz Wojewodzie Małopolskiemu - Panu Łukaszowi Kmicie.