1 MKorzystając ze sprzyjającej listopadowej aury, na terenie Gminy Brzeźnica przeprowadzono ostatnie tegoroczne remonty dróg na najbardziej zniszczonych odcinkach.

 

 

 

 

Zakres prac obejmował głównie odtworzenie zniszczonej nawierzchni i utwardzenie poboczy. W miejscowości Łączany wyremontowano drogi na ul. Ogrodowej o długości 306 mb, ul. Jaśminowej 42mb i drogę wewnętrzną do Domu Seniora 28mb.


W miejscowości Chrząstowice na długości 150 mb wykonano remont i odwodnienie drogi wewnętrznej, a na odcinku 700 metrów uzupełniono kruszywem pobocza drogi gminnej nr 470029K.

 

243

 

 

Środki pochodziły z budżetu gminy. Były to mniejsze remonty, ale wskazywane przez mieszkańców jako bardzo potrzebne.