MODR MMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach we współpracy z Telewizją Polską S.A. – Oddziałem Terenowym w Krakowie zrealizował nagrania dotyczące gospodarki wodnej w obrębie poszczególnych powiatów województwa małopolskiego.

 

 

 

 

 

Celem projektu jest identyfikacja problemów w obszarze zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, jak również upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w Małopolsce.


W jednym z reportaży wziął udział Wójt Gminy Brzeźnica, który wypowiedział się na temat wykorzystania zasobów wodnych przez rolników i właścicieli stawów hodowlanych oraz krótko przedstawił historię powstania stawów rybnych na terenie Gminy Brzeźnica.

Obejrzyj reportaż >> przejdź dalej