POLSKI LADGmina Brzeźnica otrzymała 7 125 000 zł w ramach pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. To ogromne wsparcie finansowe pozwoli na wykonanie budowy stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy, która zastąpi wyeksploatowaną i przestarzałą w technologię obecną stacje, a co najważniejsze zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

 

 

 

 

Za wsparcie naszych planów inwestycyjnych składamy serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym, a szczególnie:
Premierowi RP - Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Posłom na Sejm RP - Panu Filipowi Kaczyńskiemu i Panu Krzysztofowi Kozikowi, Wojewodzie Małopolskiemu - Panu Łukaszowi Kmicie.


Przed nami następne nabory, nie zwalniamy tempa, będziemy się starać o kolejne środki na realizacje ważnych zadań dla naszych mieszkańców.