GL PRACOWNIA TLUCZAN MInauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022 w Tłuczani była dniem szczególnym nie tylko ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego, ale też z uwagi na uroczyste otwarcie wyremontowanej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt pracowni językowo-komputerowej.

 

 

 

 

Dzięki podjętym wspólnym działaniom Wójta, Dyrektora i Rady Rodziców zgromadzono środki, aby poprawić uczniom komfort nauki i dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

 

12

 

 


W uroczystym otwarciu pracowni uczestniczyli Wójt Gminy Brzeźnica, Dyrektor szkoły, przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz delegacja uczniów. Dokonali oni symbolicznego przecięcia wstęgi, a Ksiądz proboszcz poświęcił nowe urządzenia, aby długo i niezawodnie służyły całej społeczności szkolnej.

Więcej na stronie: zobacz