OGLOSZENIEJak informuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego prom Brzeźnica – Czernichów obsługujący przeprawę przez rzekę Wisłę w km 45+300 w m. Czernichów stanowiącego ciąg drogi powiatowej nr 1775K Brzeźnica – Liszki, jest nieczynny w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu celem odnowienia jego klasy.

 

 

 

 

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót, tj. z Firmą Usługowo Handlową STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk z miejscowości Czernichów planowane roboty mają się zakończyć do dnia 9 października 2021 r.

 

Na czas utrudnień dla samochodów osobowych zaleca się objazd z Brzeźnicy do Czernichowa i na odwrót:


Trasa 1:

Brzeźnica - Chrząstowice - Łączany - Rusocice - Kłokoczyn - Czernichów

 

Trasa 2:

Brzeźnica - Wielkie Drogi – Zelczyna – Ochodza - Jeziorzany – Wołowice - Czernichów