GL CENTRUM MEDYCZNE M 2Podziw i gratulacje były najczęściej słyszane podczas otwarcia Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy w dniu 24 lipca 2021 r. Przybywających gości witała Orkiestra Dęta z Zatora pod batutą kapelmistrza Łukasza Jabconia. Nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie okazałego w rozmiarach i imponującego architektonicznie oraz wizualnie obiektu.

 

 

 

 

Inauguracji działalności nowego centrum towarzyszyła akcja prozdrowotna. Od rana trwały już badania medyczne i konsultacje rehabilitacyjne. Działał punkt szczepień przeciwko Covid-19.


Wójt Gminy Bogusław Antos wraz z Radą Gminy Brzeźnica na czele z Przewodniczącą Jadwigą Kozioł zrealizowali w latach 2017-2021 największą w historii gminy inwestycję. Kamień węgielny pod budowę poświecił ks. biskup Grzegorz Ryś w dniu 10 września 2017 r. Przedsięwzięcie było pomyślane perspektywicznie. Wartość inwestycji to blisko 13.000.000 zł. W ramach dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano ponad 1.400.000 zł. Wokół podstawowej opieki zdrowotnej zaplanowano szereg usług służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców. Ochrona zdrowia i rehabilitacja to najważniejsze zadania, które tutaj będą realizowane.

GL CENTRUM MEDYCZNE D

 

Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi wspólnie dokonali (patrząc na zdjęcie z lewej strony): doktor Zbigniew Liptak kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej działającego w nowym centrum, pielęgniarka Elżbieta Zielińska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Pająk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Kozik, Starosta Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł, Barbara Ewiak radna Rady Gminy Brzeźnica, wcześniej sołtys Brzeźnicy, Kazimierz Wawro członek zarządu gminy Brzeźnica w pierwszych kadencjach samorządu, Robert Wójcik architekt, autor projektu centrum, Zofia Kaczyńska Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego.


Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne poświęcił proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy ks. kanonik Adam Lenart, kapelan OSP Gminy Brzeźnica. Grono księży razem z Nim stanowili ks. senior parafii pw. św. Marcina w Marcyporębie Jan Giądła i wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie ks. Grzegorz Medoń – rodak z Brzeźnicy.


3

 

W inauguracyjnym przemówieniu Wójt Gminy Brzeźnica przestawił przebieg działań inwestycyjnych oraz zaprezentował zagospodarowanie przestrzeni użytkowej w Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnym. W trakcie wystąpienia Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica wręczyli pamiątkowe statuetki honorowym gościom oraz radnym bieżącej kadencji samorządowej. Była to forma symbolicznego podziękowania za działania wspierające rozwój Gminy Brzeźnica.


Następnie architekt Robert Wójcik - autor projektu przybliżył koncepcję architektoniczną i zastosowane rozwiązania. Przeszklone powierzchnie I i II piętra budynku ułatwiają panoramiczny widok na Dolinę Wisły i Wyżynę Krakowsko-Czestochowską na północy, a na południu na Pasmo Draboż i Pogórze Wielickie. Sąsiadujący z centrum kościół parafialny jest pięknie widoczny z góry. Doktor Zbigniew Liptak kierownik NZOZ skierował zaproszenie do pacjentów i podziękował za dotychczasową współpracę. Szef Centrum Rehabilitacji Profizjo Kacper Chojnowski powiedział o koncepcji na świadczenie usług rehabilitacyjnych.

  

4

  

Rangę wydarzenia uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz: państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Skierowali do zebranych okolicznościowe przemówienia. Poseł na Sejm Krzysztof Kozik podczas wystąpienia podkreślił, że w nowym Polskim Ładzie zyskają mieszkańcy gmin wiejskich, takich jak Brzeźnica. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Pająk mówił o sprawiedliwym dzieleniu środków. Przedstawiciel Wojewody Małopolski dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski wspomniał o nowych programach wdrażanych w województwie, do których będzie można aplikować. Patrząc na całokształt wykonanych prac, wyraził uznanie dla pracowników Urzędu Gminy w Brzeźnicy. Starosta Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas, Wicestarosta Beata Smolec oraz Zofia Kaczyńska Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego deklarowali współpracę, podziwiali efekty oraz złożyli życzenia mieszkańcom i gościom. Dyrektor Biura Poselskiego Posła Filipa Kaczyńskiego przekazał gratulacje w imieniu Posła. Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł podsumowała spójne działania inwestycyjne gminy Brzeźnica. Ogólne podziękowania dla Wójta w imieniu mieszkańców przekazały i statuetkę wręczyły: Anna Orzechowska – sołtys Nowych Dworów, uczennica Gabrysia, seniorka Anna Prędecka – dawna sołtys Brzeźnicy, emerytowany pracownik Urzędu Gminy.

 

6

 

W otwarciu Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy uczestniczyli Wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu wadowickiego oraz z gmin Doliny Karpia: Wójt Gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan, Wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Wójt Gminy Mucharz Renata Stefania Galara, Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, Sekretarz Gminy Osiek Andrzej Sobecki, Zastępca Burmistrza Andrychowa Wojciech Polak. Samorządowcy współpracują między sobą na co dzień, wymieniają się doświadczeniami, doceniają dobre praktyki w gminach. Nowatorskie działania w danej gminie inspirują do podejmowania nowych wyzwań w innych gminnych. W ubiegłym roku był jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego. Niestety pandemia uniemożliwiła obchody. Nawiązaniem do samorządowego jubileuszu było skierowanie przez Wójta Gminy Brzeźnica i Przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica zaproszeń na uroczystość otwarcia centrum do radnych i sołtysów z kadencji samorządowych w latach 1990-2018.

Zakończeniem uroczystości na dziedzińcu był wokalny koncert solowy w wykonaniu Małgorzaty Szybisty. W finale uroczystości goście i mieszkańcy zwiedzali pomieszczenia budynku. Podziwianie było połączone z poczęstunkiem, przygotowanym przez gastronomiczną Stację Smaków w Brzeźnicy.


Wójt Gminy Brzeźnica wraz z Przewodniczącą Rady Gminy dziękują za udział wszystkim przybyłym: gościom honorowym, mieszkańcom, radnym Rady Powiatu Wadowickiego, radnym Rady Gminy Brzeźnica, sołtysom, kierownikom i dyrektorom instytucji gminnych i powiatowych, prezesom, komendantowi Posterunku w Brzeźnicy, lekarzom i całemu personelowi medycznemu pracownikom Urzędu Gminy w Brzeźnicy, przedstawicielom mediów.

 

Relacje w mediach:


- reportaż przygotowała TVP Oddział Kraków – reporterzy na miejscu w dniu otwarcia przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy Brzeźnica oraz z mieszkańcami, filmowali obiekt, >> zobacz
- relację i film przygotował Krzysztof Kopacz redaktor naczelny „Wiadomości Powiatowych” oraz portalu: www.powiatlive.pl >> zobacz
- film nagrała redaktor Aleksandra Bulak, reprezentująca portal: www.kulturalnypowiat.pl >> zobacz
- fotorelacja wykonana przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. >> zobacz

 

Promocja szczepień przeciwko Covid-19


W dniu otwarcia Centrum - Medyczno Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy
prowadzony był punkt szczepień w godzinach od 9.00 do 14.00. Skorzystało z tej szansy 123 osoby. Zadanie wykonywał zespół medyczny pod kierunkiem pani doktor Martyny Nobis z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Małopolski Łukasza Kmitę. Na szczeblu centralnym proces szczepień wdrażają: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

 

 

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz