DROGA MNiebezpieczne skrzyżowanie w Nowych Dworach, gdzie często dochodzi do kolizji drogowych w końcu zostanie przebudowane. Wielokrotne, kilkuletnie interwencje i rozmowy naszego samorządu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku „krajówki” doczekają się realizacji.

 

 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała zezwolenie na przebudowę ruchliwego i niebezpiecznego skrzyżowania. Jak poinformowała wydany został ZRID, czyli zezwolenie na rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1768K i drogą gminna nr 470029K w miejscowości Nowe Dwory.


Aby poprawić widoczność i upłynnić ruch wybudowany zostanie lewoskręt od strony Krakowa w drogę powiatową. Budynek „starej karczmy” zasłaniający widoczność zostanie rozebrany. Wloty drogi powiatowej i gminnej będą przesunięte i umieszczone naprzeciwko siebie. Powstanie obustronny chodnik.

I chociaż projekt, z uwagi na dużą różnicę terenu oraz łukowy układ drogi nie uwzględnia sugerowanego przez nas wybudowania ronda, każda zmiana poprawiająca bezpieczeństwo ruchu wszystkich użytkowników na tym odcinku są właściwe i niezmiernie ważne.

Z otrzymanych informacji wiadomo, iż jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, a w roku 2022 realizacja zadania.


Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu samorząd nie pozostaje obojętny w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i nadal podejmuje wspólne z GDDKiA działania dotyczące niwelowania zagrożeń występujących na drodze krajowej nr 44 Gliwice – Kraków. Obecnie na podstawie podpisanego porozumienia Gmina Brzeźnica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kontynuacji budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 44 w miejscowości Kossowa.