MALOPOLSKA GLZespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy jest jedną z 22 małopolskich szkół, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach programu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

 

 

 

 

Otrzymane środki umożliwią szkole pozyskanie nowoczesnego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i specjalistycznego oprogramowania.


Jest to bardzo cenna pomoc, zwłaszcza teraz w czasie zdalnego nauczania.

22 szkoły w województwie małopolskim staną się szkołami modelowymi, które nie tylko będą wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale będą też liderami nowoczesnej dydaktyki i rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów, tak bardzo przydatnych w czasach dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii.

 

Pakiet edukacyjny jest częścią kompleksowej strategii zarządu Małopolski, która ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość.

Szkoła w Brzeźnicy już wkrótce zostanie objęta kompleksową opieką podczas realizowania systemowej transformacji środowiska cyfrowego. Jest to bardzo ambitny plan i ogromne wyzwanie dla całej społeczności szkolnej.


Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Więcej informacji na stronie:


https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/22-szkoly-modelowe-w-malopolsce