STRATEGIA GL MInformujemy, iż zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027. Dokument, który wskaże najważniejsze kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe siedem lat przygotowuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z Fundacją „Moderato”. 

 

 

 

Przedostatnim etapem prac nad dokumentem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Odbędą się one w formie elektronicznej. Uwagi i wnioski do projektu strategii można składać od 4 grudnia do 11 grudnia br. włącznie. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej Powiatu Wadowickiego pod poniższym linkiem: 


Strategia rozwoju Powiatu Wadowickiego >> zobacz

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Po ich zakończeniu i analizie przedstawionych uwag zostanie opracowana finalna wersja Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027, która trafi pod obrady Rady Powiatu w Wadowicach.