OGLOSZENIEWójt Gminy Brzeźnica informuje, iż dyskusje publiczne nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica dla miejscowości Sosnowice, Paszkówka, Kopytówka, Bęczyn oraz Marcyporęba zaplanowane w dniu 15.10.2020r. zostają odwołane z przyczyn niezależnych od gminy.

 

 

 

 

O terminie dyskusji publicznych Urząd Gminy Brzeźnica powiadomi odrębnym ogłoszeniem na stronie internetowej gminy.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos