SENIORNa terenie Gminy, tym razem w Brzeźnicy niebawem powstanie kolejne miejsce w którym będą mogli spotykać się seniorzy.

 

 

 

 

Na dostosowanie obiektu, wyposażenie i funkcjonowanie Klubu Seniora Gmina pozyskała 150 000,00 złotych w ramach Modułu I Programu Wieloletniego „SENIOR+” edycja 2020.


W budynku Izby Regionalnej Doliny Karpia w Brzeźnicy, poza pomieszczeniami, gdzie będą spotykać się członkowie klubu, zostanie zaadaptowane poddasze na salę do rehabilitacji.

Wyremontowany i wyposażony w odpowiedni sprzęt do zajęć szczególnie rehabilitacyjnych obiekt będzie służył lokalnej społeczności powyżej 60-tego roku życia.


W Klubie Seniora osoby starsze znajdą wsparcie w codziennym życiu oraz nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, a także w utrzymaniu kondycji psychofizycznej. Klub Seniora ma pomóc w przeciwdziałaniu ich izolacji i marginalizacji, aktywizacji osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, odkrywaniu i rozwijaniu ich zainteresowań, a także poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich.