Ogłoszenie nr:   K.210.4.2020

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie dokonano wyboru kandydata.

 

 

Brzeźnica, dnia: 2020-07-07

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos