Ogłoszenie nr:   K.210.3.2020

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych

w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Renata Gajos  zamieszkała Łączany.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Gajos wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Brzeźnica, dnia: 2020-06-03

34-114 Brzeźnica
ul. Krakowska 109

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos