Ogłoszenie nr:   K.210.2.2020

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Magdalena Bytnar  zamieszkała Piotrowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Magdalena Bytnar wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w ogólnej klasyfikacji najwyższą liczbę punktów .

 

 

Brzeźnica, dnia: 2020-05-29

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos