DK Logo

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia


działająca na terenie Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania

wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:

 

Nabór 3/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/569/ogloszenie-naboru-wnioskow-32020

Nabór 4/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/570/ogloszenie-naboru-wnioskow-42020

Nabór 5/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/571/ogloszenie-naboru-wnioskow-52020

Nabór 6/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/572/ogloszenie-naboru-wnioskow-62020

 

Nabór 1/2020/G - http://dolinakarpia.org/artykul/568/ogloszenie-naboru-wnioskow-12020g