Ogłoszenie nr: K.210.1.2020

 

Brzeźnica, dnia: 2020-05-14

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy

 

 

Dyrektor Publicznego Żłobka „KĄCIK DLA MALUSZKA” w Brzeźnicy

 

Procedurę naboru zakończono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne podanie kandydata na w/w stanowisko.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos