Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że w terminie wyznaczonym do konsultacji w/w projektu uchwały do Urzędu Gminy Brzeźnica nie wpłynęła żadna opinia.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos