Ogłoszenie nr:   K.210.1.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrany został Pan Łukasz Brózda zamieszkały Przytkowice


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pan Łukasz Brózda uzyskał wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos