WYBORY 2018 V2

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


Numer okręgu wyborczego


Granice okręgu wyborczego


Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1
Sołectwo Brzeźnica - na północ od drogi krajowej nr 44 oraz teren pomiędzy Potokiem Brzeźnickim a drogą krajową nr 44

1
2
Sołectwo Brzeźnica - na południe od drogi krajowej nr 44 z wyłączeniem terenu pomiędzy Potokiem Brzeźnickim a drogą krajową nr 44

1
3
Sołectwo Bęczyn

1
4
Sołectwo Brzezinka i Sołectwo Kopytówka

1
5
Sołectwo Chrząstowice

1
6
Sołectwo Kossowa

1
7
Sołectwo Łączany - na północ od drogi powiatowej nr K 1772 Tłuczań - Ryczów -Łączany

1
8
Sołectwo Łączany - na południe od drogi powiatowej nr K 1772 Tłuczań - Ryczów -Łączany

1
9
Sołectwo Marcyporęba i Sołectwo Bachorowice

1
10
Sołectwo Nowe Dwory

1
11
Sołectwo Paszkówka

1
12
Sołectwo Sosnowice - na północ od ulicy Wadowickiej i Świętego Floriana oraz dalej na wschód do granicy sołectwa Sosnowice wraz z  numerami porządkowymi 20,22,24 przy ulicy Spacerowej

1
13
Sołectwo Sosnowice - na południe od ulicy Wadowickiej i Świętego Floriana oraz dalej na wschód do granicy sołectwa Sosnowice z wyłączeniem numerów porządkowych 20,22,24 przy ulicy Spacerowej

1
14
Sołectwo Tłuczań

1
15
Sołectwo Wyźrał

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy mieści się w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29.

 


Wójt Gminy Brzeźnica

/-/   Bogusław Antos