PRZEDSIEBIORCA

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. „Konstytucja biznesu” (to pakiet pięciu ustaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). W ramach wprowadzonych rozwiązań uelastyczniono warunki zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG.

Główna zmiana dotyczy możliwości złożenia wniosku o zawieszenie i wznowienie w każdym czasie.

W praktyce oznacza to, że jeżeli chcesz zawiesić działalność np. od 1 maja 2018 r. możesz to zrobić skutecznie również po tej dacie.