Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg Oświęcim-Zelczyna DN500 PN 6,3 Mpa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

 

Treść Obwieszczenia do pobrania >> pobierz