Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.


Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że  w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu uchwały do Urzędu Gminy Brzeźnica nie wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu.