Wójt Gminy Brzeźnica


34 - 114 Brzeźnica ul. Krakowska 109

Ogłoszenie nr: K.210.2.2022

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko pracy

Referent w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Dorota Żmuda zamieszkała Tomice.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Dorota Żmuda wykazała się znajomością przepisów prawnych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos