FE RP MAL EU EFS

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brzeźnica z dnia 7 kwietnia 2022 roku


w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych
 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 

 

Pełna treśćogłoszenia oraz Załączniki >> pobierz