Ogłoszenie nr: K.210.1.2022

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy

Podinspektor w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Agnieszka Bednarz zamieszkała Kossowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Agnieszka Bednarz
wykazała się znajomością przepisów prawnych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos