ZARZĄDZENIE NR OS.0050.227.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany, Nowe Dwory

 

<<< zobacz >>>