INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor

Publicznego Żłobka w Chrząstowicach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Czyżowska zamieszkała w Łączanach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Czyżowska wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                          

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos