WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   GCUW.1110.4.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 na stanowisko pracy

Dyrektor Publicznego Żłobka w Chrząstowicach – Umowa o pracę.

 

Procedurę naboru zakończono z uwagi na brak ofert.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos