OGL ZLOBEK CH MWnioski można składać do dnia 14 sierpnia 2020 roku do Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy lub do Urzędu Gminy. Liczba przewidzianych miejsc wynosi 15.

 

 

 

 

Żłobek rozpocznie swoją działalność od dnia 1 września 2020 roku.


Godziny pracy żłobka zostaną ustalone według potrzeb.

 

Do żłobka przyjmowane będą dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:


- w dniu 1 września 2020 r. będą w wieku od 20 tygodnia życia,

- przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dziecko posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy.

 

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

W przypadku posiadania przez żłobek wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci spoza terenu Gminy Brzeźnica.

 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor żłobka w Brzeźnicy – Pani Gabriela Kwarciak, tel. 33 879 27 45 w.25 lub Sekretarz Gminy – Pani Barbara Klęczar, tel. 33 879 20 29 w.37.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Wniosekpobierz
2. Oświadczenie o zamieszkaniupobierz
3. Oświadczenie o wielodzietnościpobierz
4. Oświadczenie o zatrudnieniupobierz
5. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnieniapobierz