W roku 2023 stawki podatku rolnego będą wynosić :
 
 
1. Za grunty rolne powyżej 1 hektara przeliczeniowego
185,125 zł rocznie za 1 ha przeliczeniowy
2. Za użytki rolne do 1 hektara370,25 zł rocznie za 1 ha użytków

 

W roku 2023 stawki podatku leśnego będą wynosić :

 

Podatek Leśny za 1 hektar gruntów leśnych   -   71,0996 zł