FOTO MW miejscowości Marcyporęba trwają już pracę związane z przebudową drogi gminnej nr 470022K polegające na budowie chodnika. Na tę inwestycję udało się pozyskać dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

 

 

 

Prace prowadzi Zakład Wykonawczy "KOMMEL" z Barwałdu Średniego a termin zakończenia zaplanowano na 30.09.2020 r. Chodnik, którego właśnie trwa budowa zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort przemieszczania.