STRATEGIA MKażdy z nas ma swoją wizję idealnego miejsca do życia, dlatego stwórzmy razem jako mieszkańcy Powiatu Wadowickiego wspólną Strategię Rozwoju. Żeby tak się stało Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z fundacją „Moderato" przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027.

 

 

 

Dokument wskaże najważniejsze kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe siedem lat. Będzie on także drogowskazem przy pozyskiwaniu funduszy unijnych czy np. przy przygotowywaniu projektów społecznych służących mieszkańcom Powiatu Wadowickiego.


Spróbujmy zaprojektować wspólną przestrzeń tak, aby służyła ona wszystkim. Zastanówmy się jaka strategia rozwoju będzie najlepsza dla naszej Gminy. Rozwój obszaru i jego konkurencyjność zależy w dużej mierze od dostępności komunikacyjnej oraz spójnego wewnętrznego transportu. Dobrze rozwinięta komunikacja oraz transport jest ważny z punktu widzenia mieszkańców, gdyż o atrakcyjności świadczy także dostępność do wszelkiego rodzaju usług. Dobrze rozwinięty transport będzie również istotny z punktu widzenia promowania walorów turystycznych naszego regionu.


Dobra dostępność pozwoli wygrać rywalizację o mieszkańców, turystów czy inwestycje. Zadbajmy o to, żeby Nasza Gmina była najlepsza do zamieszkania, życia, pracy i odpoczynku. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety, każdego komu rozwój Strategii Rozwoju Powiatu miejsca w którym mieszka nie jest obojętny. Ankieta jest anonimowa dostępna w formie elektronicznej do 24 sierpnia. Pytania w ankiecie są skierowane do mieszkańców, przedsiębiorców oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Ankieta dla Mieszkańców >> pobierz

 

Ankieta dla NGO >> pobierz

 

Ankieta dla Przedsiębiorców >> pobierz