MARC MW poniedziałek 15 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos podpisał umowę z Zakład Wykonawczy „KOMMEL” panem Bronisławem Merak na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcyporęba, Gmina Brzeźnica”.

 

 

 

 

W ramach inwestycji finansowanej ze środków własnych budżetu gminy oraz Funduszu Dróg Samorządowych zostanie wykonane na ponad 200 metrowym odcinku pobocza jezdni, w centrum miejscowości poszerzenie nawierzchni, kanalizacja, odwodnienie i utwardzenie kostką brukową chodnika.

Wkrótce rozpoczną się prace remontowo – budowlane, których termin zakończenia zaplanowano na 30 września 2020r.