UGBPrzywracanie rytmu życia społecznego w instytucjach w Gminie Brzeźnica rozpoczęła Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy. Od poniedziałku 4 maja 2020 r. otwarte dla czytelników zostały biblioteki publiczne. Wznowienie udostępniania książek nastąpiło z ograniczeniami, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, w tym kwarantanną dla oddawanych książek.

 

 

 

 

Po przeprowadzonym dialogu Wójta Gminy Brzeźnica z dyrektorami innych gminnych instytucji, po konsultacjach ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i w zależności od zapotrzebowania otwierane są kolejne placówki na terenie gminy.

Po opracowaniu oraz wdrożeniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników instytucji, zapewniających przywrócenie normalnego trybu pracy od 11 maja br. pierwsze dzieci zawitały do przedszkoli w miejscowości Brzeźnica i Łączany, a od czerwca do Tłuczani.


W poniedziałek 18 maja br. w Brzeźnicy otwarto żłobek „Kącik dla Maluszka” oraz Urząd Gminy. Początkiem kolejnego tygodnia (25 maj) w Szkołach Podstawowych gdzie wystąpiły potrzeby (w Brzeźnicy, Łączanach i Marcyporębie) uruchomiono zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.


Swoją działalność również wznowiły Placówki Wsparcia Dziennego działające przy szkołach. W kolejnym etapie, z początkiem czerwca dla podopiecznych otwarto drzwi Domów Seniora w Marcyporębie i Łączanach.

Należy pamiętać, że wspólnie ponosimy odpowiedzialność za swoje zdrowie i osób z najbliższego otoczenia. Otwarcie placówek nie zwalnia nas z zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa – dbaj o siebie i innych.