1 MNa terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek przedszkola samorządowego w Łączanach trwają prace budowlane w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku.

 

 

 

 

W ramach realizowanej inwestycji zostanie wykonana m.in. droga dojazdowa, powstaną alejki spacerowe, częściowo wymienione zostanie ogrodzenie, w terenach zielonych posadzone zostaną drzewa i krzewy. Plac zabaw zyska nawierzchnię bezpieczną i dodatkowe urządzenia.


Na zmodernizowanym terenie zamontowane będą urządzenia siłowni plenerowej oraz małej architektury jak np. stół do szachów, stół do tenisa stołowego, ławeczki, kosze.

Na zadanie pozyskano środki unijne. Dofinansowanie obejmuje 63,63 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 415 006 zł. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie atrakcyjności tego miejsca w celu aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i integracji społecznej na rzecz rozwoju lokalnego. 

 

2 M 3 M

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

EFR MAL PROW