MAL W Z S MOd wielu lat obserwujemy zmiany klimatu. Wzrasta temperatura powietrza, doskwierają nam upały, susze oraz inne ekstremalne zjawiska pogodowe.
 
 
 
 
 
 
 
 

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W czasie pogody „suchej”, następuje zaburzenie ekosystemu rzek i ograniczenie możliwości rozwoju roślinności, co generuje niekorzystny dla zdrowia mikroklimat i pogarsza warunki życia mieszkańców.

 

Do konsekwencji postępujących zmian klimatycznych należą:

 

• wzrost eutrofizacji wód,

• nierównomierny rozkład opadów w czasie wegetacji (więcej dni bezdeszczowych i bezśnieżnych; więcej dni z intensywnym opadem – gwałtowne powodzie i długotrwałe susze),

• zmniejszenie okresu zalegania okrywy śnieżnej (wymarzanie roślin), zwiększenie parowania i w konsekwencji wzrost deficytu wilgoci w glebie oraz generalny spadek zasobów wodnych,

• ogólny wzrost temperatury (zmniejszenie liczby dni zimnych i nocy mroźnych; wzrost częstości występowania okresów gorąca i fal upałów),

• większe narażenie roślin na przymrozki wiosenne (z uwagi na przyspieszenie wzrostu roślin wiosną i wcześniejsze wejście w proces kwitnienia) - stąd konieczność stosowania osłon,

• presja gatunków obcych i inwazyjnych.

 

W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, Województwo Małopolskie podejmuje działania w celu zapobiegania suszy i jej skutkom

 

Ciąg dalszy oraz szczegółowe informacje >> zobacz