1 GLW piątek 7 lutego 2020 r. w Krakowie Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos otrzymał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania drugiej w Gminie Brzeźnica placówki opieki nad dziećmi do lat trzech.

 

 

 

 

W uroczystości uczestniczyli Wicewojewodowie Małopolski Zbigniew Starzec i Józef Leśniak, Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński oraz Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie jednostek samorządowych województwa małopolskiego.


Obecnie w Gminie Brzeźnica działa żłobek cieszący się dużym zainteresowaniem. Uczęszcza do niego 53 dzieci. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem Gmina podjęła decyzję o utworzeniu drugiej placówki.

 

Wsparcie finansowe w kwocie 381 000 zł przeznaczone będzie na realizację zadania w zakresie określonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" w tym na prace przystosowujące pomieszczenia i wyposażenie obiektu oraz na wykonanie placu zabaw. Planowany termin uruchomienia żłobka dla kolejnych 15 maluchów to wrzesień 2020 roku.

 

 

2534

 

 

 

Film Wideo copy

Materiał pochodzi z strony krakow.tvp.pl  >> zobacz